Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis

Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPIT Anugerah Insani

SMPIT Anugerah Insani akan melaksanakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPIT Anugerah Insani pada hari Jum’at, 20 September 2019. Terdapat 3 pasang calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPIT Anugerah Insani.
Hari ini, seluruh pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPIT Anugerah Insani melaksanakan kampanye terbuka selepas Upacara Bendera. Ketiga pasang Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPIT Anugerah Insani menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kerja masing-masing.

Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis

Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis
Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *